May 15, 2010

Sabtu, 15 Mei

Kelas membina blog diteruskan hari ke-2 ini. Walaupun rata-ratanya peserta kurang mahir dalam menggunakan komputer, tetapi dengan bantuan rakan-rakan lain dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Semua peserta dapat mengikuti pelajaran yang diberikan. Ini kerana pembelajaran dilakukan mengikut langkah demi langkah dan tunjuk ajar secara individu diberikan. Setelah berakhirnya kelas pada sesi kali ini, semua peserta berjaya menghasilkan blog peribadi masing-masing dengan pelbagai gaya susunan dan reka letaknya.

No comments:

Post a Comment